Často kladené otázky

Kolik čísel má tato kolekce a co je její součástí?

Předpokládaný počet čísel: 70. V prvním a druhém čísle jsou 2 knihy. Od třetího čísla je v každém čísle 1 kniha.

Kdy se tato kolekce dostane do prodeje?

První číslo bude na stáncích dostupné od čtvrtka 21. ledna 2021. Druhé číslo bude na stáncích dostupné od čtvrtka 4. února 2021. Kolekce vychází každý týden a dnem vydávání je čtvrtek.

Kolik stojí?

První číslo bude k dostání na novinových stáncích za 89 Kč. Cena následujících čísel 229 Kč.

Kde získat více informací?

Pro více informací kontaktujte zákaznický servis:
– poštou na adrese: SEND Předplatné, spol. s r.o., Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9
– telefonicky na telefonním čísle: 225985225 (zpoplatněná linka, která je v provozu od pondělí do pátku a to v následujícím časovém intervalu: 8.00 – 18.00 hodin; z provozu jsou vyjmuty soboty, neděle a dny, na které připadají oficiálně uznané státní svátky České republiky)
Maximální sazba za telefonáty z pevné linky prostřednictvím hlavních celostátních telefonních operátorů je 3,50 Kč za minutu, včetně DPH, přičemž poplatky jsou účtovány od začátku hovoru; sazba mobilní sítě závisí na konkrétním operátorovi, kterého zákazník používá.
– faxem na faxovém čísle: 225341425
– e-mailem na adrese: hachette@send.cz.

Jak získat starší čísla?

Pokud vám chybí některá ze starších čísel, můžete si je objednat telefonicky / e-mailem za následujících podmínek:
- telefonicky na telefonním čísle: 272 114 758
- e-mailem na adrese: verne@czpress.cz
Domů vám může být doručeno až 8 výtisků za běžnou cenu knih, s tím že cena poštovného činí 199 Kč.


Nakladatel si vyhrazuje právo změnit pořadí vydávaných knih z technických důvodů.
Nakladatel si vyhrazuje právo přidávat svazky do původního plánu a obohatit tak kvalitu kolekce.